Промоции

Отстъпка 500 лв. при подписване на договор до 28 г.с. за съхранение  на стволови клетки в БИОРЕГЕНРАЦИЯ и авансово плащане в размер на 1000 лв.

Базовата цена за съхранение на хемопоетични и мезенхимни стволови клетки за 20 годишен период е 5200 лв.

Отстъпката по услугата „Ранна грижа“ може да се комбинира само с другите базови отстъпки на Биорегенерация (отстъпка при близнаци  - 50% от цената за втория близнак) и отстъпка за сключване на втори договор (-10% от цената).


Пакет „Сигурност“

Отстъпка 800 лв. при следните условия:

  • Сключване на договор с Биорегенерация до 24 г.с. за съхранение на стволови клетки;
  • Проследяване на бременност (женска консултация – пакет „Грижа“) в МБАЛ „Надежда“
  • Раждане в МБАЛ „Надежда“
  • Авансово плащане в размер на 500 лв.

Базовата цена за съхранение на хемопоетични и мезенхимни стволови клетки за 20-годишен период е 5200 лв.

Отстъпката по услугата „Ранна грижа“ може да се комбинира само с другите базови отстъпки на Биорегенерация (отстъпка при близнаци  - 50% от цената за втория близнак) и отстъпка за сключване на втори договор (-10% от цената).


Отстъпка за близнаци

Всички, сключили договор за съхранение на стволови клетки за близнаци с Биорегенерация ползват 50% отстъпка от цената за втория близнак.


Отстъпка за втори договор

При сключване на втори (или последващ) договор за съхранение на стволови клетки с Биорегенерация ползвате отстъпка от 10% от цената на избраната услуга.


Nativa – последно поколение пренатален скрининг за хромозомни аномалии

Nativa e неинвазивен пренателен тест, чрез който се анализират феталните ДНК фрагменти за възможни хромозомно аномалии на плода.

Вероятността за хромозомни аномалии е завишена ако майката е на възраст над 35 години. Тестът проследява както наследствени генетични, заболявания, така и тези като Синдром на Даун, които могат да се проявят при всяка бременност.

NATIVA е ранен, пълен, бърз, сертифициран, неинвазивен, точен тест, който се извършва изцяло в Италия.

Свържете се с нас за повече информация и консултация, за да изберете най-доброто решение за здравето и сигурността на вашето дете.

Телефони: 02 44 10 290 | 0882 373 318

Имейл: office @ bioregeneration.bg

Top